evakuoida

siirtää ihmiset turvaan.

Evakuoida ihmiset sodan vuoksi.