Juhlakalenteri -verkkosivusto

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus: Juha Nirkko ja Minna Sorri
Tehtävät: Minna Sorri
Työryhmä: Noora Hakola, Ulla Heiskanen, Sirkka-Liisa Mettomäki, Juha Nirkko, Minna Sorri ja Laura Tikkanen
Graafinen suunnittelu: Hanna Ruusulampi
Tekninen toteutus: Exove
Kuvat: Kuvalähde mainittu aina ko. kuvan yhteydessä; kuvat: Tuukka Lindholm, SKS 2019 ja 2020
Gallup-videot: Tuukka Lindholm (kuvaus ja jälkityöt), Juha Nirkko ja Minna Sorri (käsikirjoitus)
Minun Suomeni -videot: Noora Hakola (kuvaus ja jälkityöt) ja Minna Sorri (käsikirjoitus); Ilia Jatmar (Minun Suomeni: Ilia -videon käsikirjoitus ja kuvaus)
Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus ja SKS
Julkaistu: 2021
URL: https://juhlakalenteri.finlit.fi

Kiitämme opettajia ja opiskelijoita, jotka ovat kommentoineet tekstejä ja tehtäviä käsikirjoitusvaiheessa. Suuret kiitokset kuuluvat myös kollegoille SKS:ssa sekä yhteistyökumppaneille Museopedagoginen yhdistys Pedaalissa, Opetushallituksessa, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa, Suomi-koulujen tuki ry:ssä, Suomi-Seurassa ja Suomi toisena kielenä -opettajat ry:ssä.

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Esimerkki: Juhlakalenteri -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. (viitattu 2.1.2021). Saatavissa: https://juhlakalenteri.finlit.fi.

Seuraava sivu