Juhlakalenteri on verkkojulkaisu, joka esittelee – SKS:n arkiston vanhaa ja uutta aineistoa hyödyntäen –

  • pääsiäisen, vapun, juhannuksen, kekri/halloweenin, itsenäisyyspäivän ja joulun viettoa
  • tiivistä tietoa muista juhla- ja liputuspäivistä kuukausittain järjestettynä
  • alkuperäisiä arkistoaineistoja vuotuisjuhlien vietosta.

Lisäksi Juhlakalenterissa on runsaasti kuvia ja videoita vuotuisjuhlien viettämisestä ennen ja nyt. Äänessä ovat sekä sukupolvia Suomessa asuneet että uudet suomalaiset.

Juhlakalenteri sisältää monipuolisesti eritasoisille oppijoille suunnattuja oppimistehtäviä, jotka perustuvat ajantasaisiin opetussuunnitelmiin.

Juhlakalenteri on laadittu siten, että se on helposti lähestyttävä myös niille, joiden suomen kielen taito on vähäinen. Esimerkiksi uusille suomalaisille ja ulkosuomalaisille Juhlakalenteri tarjoaa sekä käytännön elämän kannalta hyödyllistä tietoa että samastumisen kohteita, ikänsä Suomessa olleille taas tietoa vuotuisjuhlien synnystä ja kehittymisestä.

Juhlakalenteri sopii kenelle tahansa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä, kulttuurista ja juhlista kiinnostuneelle, aiempaa perehtyneisyyttä ei tarvita.

Opettajalle

Juhlakalenteri on monimediainen e-oppimateriaali, joka lisää ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista. Materiaali on toteutettu sellaisella suomen kielellä, jota myös suomea toisena tai vieraana kielenä opiskelevien on helppo ymmärtää. 

Juhlakalenteria voi hyödyntää kotoutumisen tukena ja suomalaisen kulttuurin oppimisessa. Juhlakalenterin avulla voi tutustua suomalaisiin juhliin sekä löytää keinoja osallistua ja luoda omia perinteitä. Juhlakalenterin avulla avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuurin sisältämiä merkityksiä, minkä lisäksi se myös kannustaa tutustumaan ja osallistumaan lähiympäristön toimintaan. Juhlakalenteri sopii kaikille suomalaisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Juhlakalenterissa kuvataan tämän päivän juhlanviettotapoja, minkä lisäksi se sisältää SKS:n arkiston vanhoja perinneaineistoja. Samalla käyttäjä saa tietoa siitä, miten eri tavat ovat muotoutuneet historiallisesti ja osana eri kulttuureja. Arkiston aineiston avulla tavallisten kansalaisten ääni pääsee kuuluviin ja kulttuuriset ilmiöt heräävät eloon käytännön esimerkkien kautta. Juhlakalenteri auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana. 

Juhlakalenteri sisältää runsaasti kuva-, video- ja äänimateriaalia, mikä auttaa havainnollistamaan kulttuurisia ilmiöitä sekä tukee erilaisten oppijoiden oppimista. Videot ohjaavat oppijaa myös autenttisen materiaalin äärelle, kuten erilaisten uutisten, ajankohtaisohjelmien ja radiohaastattelujen pariin. Teksteissä on hyödynnetty termien selitystä: tiettyjen sanojen kohdalla avautuu ponnahdusikkuna, jossa termi selitetään sanallisesti ja mahdollisesti visuaalisesti. Teksteissä on pyritty selkeään ja tiiviseen ilmaisuun.

Tehtävissä on painotettu tiedon ja kokemusten jakamista sekä yhteistä pohdintaa. Tehtävissä sovelletaan yhteistoiminnallisia toimintatapoja, kuten pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä keskustelua yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Tehtävät harjoittavat tekstin ja sanaston ymmärtämisen taitoja. Tehtävissä on tiedonhankintatehtäviä, jotka kytkevät ilmiöt oikeaan elämään ja omaan lähiympäristöön. Tehtäviä voi rohkeasti muokata ryhmän ja oppijan taitotason mukaisesti.

Juhlakalenterissa on huomioitu kulttuurien vuorovaikutuksellisuus ja monikulttuuriset oppijaryhmät. Oppimistehtävät sisältävät harjoituksia, joissa jokainen pääsee kertomaan omasta kulttuuritaustastaan ja jakamaan tietoa muille. Yhdessä voidaan tarkastella erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta, mutta toisaalta löytää myös paljon yhtäläisyyksiä ja kulttuurien samankaltaisuuksia. Kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä tukee kokemusten vertailu eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.  

Materiaali sopii suomen kielen oppijalle, jolla on jo kielen alkeet hallussa. Opettajan tuella myös alkeisoppija voi lukea valikoituja sisältöjä materiaalista. Materiaalia voi käyttää itsenäisesti tai opettajan johdolla. Materiaali sopii myös etäopiskeluun. Tekstejä voi käyttää opetuksessa esimerkiksi niin, että opiskelija valitsee itseään kiinnostavan ilmiön ja tutustuu itsenäisesti siitä kertovaan tekstiin. Myöhemmin oppilas voi jakaa tietoa ja opettaa muuta ryhmää lukemastaan ilmiöstä. 

Materiaali sisältää myös itse tuotettua videomateriaalia. Lyhyet gallup-videot esittelevät tavallisten ihmisten juhlanviettotapoja tänä päivänä. Minun Suomeni -haastatteluissa ääneen pääsevät uudet suomalaiset, jotka kertovat suhteestaan suomalaisiin juhliin. Videoita voi käyttää monipuolisesti osana oppimista ja niiden pohjalta voi tehdä kuullun ymmärtämisen tehtäviä sekä analysoida puhekieltä. 

Ota yhteyttä

SKS:n oppimisaineistot ja opintokäynnit SKS:aan.

tiedotus@finlit.fi

Edellinen sivu