Suomi on kaksikielinen maa. Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Äidinkielenään suomea puhuu 87 prosenttia ja ruotsia puhuu 5 prosenttia suomalaisista.

Suomessa puhutaan myös muita kotimaisia kieliä: saamen kieliä ja romanikieltä. Suomessa on suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.

SUOMI

Suomi on suomalais-ugrilainen kieli. Suomen sukukieliä ovat esimerkiksi viro ja unkari. 

Suomen kielessä on eri murteita. Suomen murteet voidaan jakaa kahteen pääryhmään, itämurteisiin ja länsimurteisiin. Ne voidaan jakaa vielä pienempiin murreryhmiin.

Suomea puhutaan myös ulkomailla. Ulkosuomalaisia on maailmalla yli 1,6 miljoonaa. Suurin osa heistä asuu Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ulkomailla suomen kieltä voi opiskella yli 80 yliopistossa. 

RUOTSI

Ruotsi on germaaninen kieli. Sen sukukieliä ovat norja, tanska ja saksa.

Ruotsia puhutaan eniten Suomen etelä- ja länsirannikolla. Suomessa puhuttavaa ruotsia sanotaan suomenruotsiksi. Suomenruotsia äännetään hieman eri tavalla kuin Ruotsissa puhuttavaa ruotsia. 

SAAMEN KIELET

Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä. Niitä on yhteensä yhdeksän. Saamen kielet ovat suomalais-ugrilaisia kieliä. Saamen kieliä puhutaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella. 

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. 

ROMANIKIELI

Romani on indoeurooppalainen kieli. Se on yksi Intian kielistä, jota Intiasta lähteneet ihmiset alkoivat puhua Intian ulkopuolella. Romanikieli on sanskritin tytärkieli. 

Ensimmäiset romanit saapuivat Suomeen 500 vuotta sitten.

Romanien kansallispäivä on 8.4.

Lue juttu, jossa nuoret romanit kertovat elämästään.