parillinen

parillinen >< pariton

Parillinen: on pari, voi jakaa kahdella.

Pariton: ei ole paria, ei voi jakaa kahdella.